ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියෙන් මිලියන 20ක වැටුපක් ගන්න වයස 20 තරුණිය


                                                               
.Aastha Agarwal නැමති ඉන්දීය තරුණිය 2009 වසරේදී ෆේස්බුක් සමාජජාල වෙබ් අඩවියේ රැකියාවක් කරනා අධිෂ්ඨානයෙන් එයට එක්වී ඇත. ඇය පරිගණක මෘදුකාංග වැඩිදියුණු කිරීමේ හසල දැනුමක් ඇති තරුණියක වන අතර වසර 3ක පමණ කාලයක් පරිගණක අධ්‍යාපනය පිළිබඳව හදාරා ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.
එමෙන්ම ඇය ෆේස්බුක් අඩවිය ඔස්සේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සමඟින් දැණුම හුවමාරු කරගෙන ඇති අතර ඇයට ෆේස්බුක් ඔස්සේ රැකියාවක් ලබාගැනීමට එය උපකාරී වී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ. ෆේස්බුක් සමාගම මඟින් පවත්වනු ලැබූ fbවැඩමුළුවලටද ඇය සහභාගී වී ඇති අතර එය මාස 2ක පමණ කාලයක් පැවතී ඇත. එහිදීfb දස්කම් දැක්වූ ඇයට හට ෆේස්බුක් සමාගම විසින් රැකියාවක් ලබාදී ඇති අතර ඇයගේ වැටුප ඉන්දීය රුපියල් කොටි 2පමණ වන බවයි වාර්තාවන්නේ. ඇය මේ පිළිබඳව නිවසේ අය හට පැවසීමත් සමඟින් ඇයව උත්සවාකාරයෙන් පිළිගත් බවටද ඇය මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කොට ඇත

           
0